Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Adres:
19 Mayıs Mah., Şemsettin Günaltay Cad. Sultan Sok No:14
Erenköy / Kadıköy / İstanbul

Telefon : 216-4418011
Telefon : 216-4117951
Randevu Al Ücretsiz Alo 182 Hastane Randevu Merkezi

Hakkında

İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 1992 yılında SSK Süreyyapaşa Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmete açılmış olup, daha sonra Geriatri Hastanesine olarak hizmet vermiş ve 1998 yılında SSK Kartal Hastanesinden ayrılarak “75. Yıl Erenköy Fizik Tedavi ve Esenlendirme Hastanesi” ismiyle hizmetine devam etmiştir. 2005 yılında SSK’dan, Sağlık Bakanlığı bünyesine devredilen hastane halen Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi adıyla İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı 113 yataklı dal hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Hastane bahçesinde bulunan SGK Müfettişlik binası 2017 yılında yapılan devir ile Hastanemiz bünyesine dahil olmuş ve İdare ve Poliklinik Binası olarak hizmete açılmıştır. Ayrıca 4. Katta yapılan tadilatlar sonrası Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği hizmete açılarak yatak sayısı 145’e çıkarılmıştır.

Nisan 2018 de Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesinde Hastaneye bağlı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ünalan Semt Polikliniği hizmete açılmış, pediatrik rehabilitasyon, uzay terapisi, duyu bütünleme tedavisi, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon ve fizik tedavi üniteleri kurularak günde ortalama 350 hastaya hizmet verir hale getirilmiştir.

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hakkında bilgilere ve randevu alma hizmetine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi randevu alma hizmeti için RandevuAl.com'u kullanabilir, sağlık merkezi telefon ve adres bilgileri kullanarak direkt sağlık merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ek Bilgiler

Hastanede Verilen Hizmetler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi; Ünitemizde nörolojik rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, kas iskelet sistemi ağrılarına yönelik fizik tedavi uygulamaları, lenfödem tedavisi ve iş uğraşı terapisi yapılmaktadır.

Tedavide amacımız; fiziksel modaliteler ve egzersizlerin kullanılmasını içeren fizik tedavi ve hastalık veya travma sonucu fiziksel bir engele uğramış bireyin, geride kalan yeteneklerini ve gücünü kullanarak bu kaybını telafi edebilmesinin sağlanması olan rehabilitasyonun uygulanması ile insanlara ağrısız, özgür hareket etme olanağı vermeyi, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve günlük yaşamlarında bağımsız olabilmelerini sağlamaktır.

Nörolojik rehabilitasyon; periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı kafa travması, omurilik yaralanmasına bağlı felç, beyin kanaması veya dolaşım problemlerinin neden olduğu inme, serebral palsi, spina bifida, sinir sisteminin tümörleri, enfeksiyonları, yüz felci, poliomyelit sekeli, Multiple Skleroz, Parkinson ve polinöropati gibi çeşitli nörolojik hastalık durumlarında uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının bir alt birimidir. Uygulanan tedavi sonrası hastanın en üst düzey fonksiyonel kapasiteye ulaşması, mümkün olduğunca bağımsızlığını kazanması amaçlanır.

Ortopedik rehabilitasyon; kırık ve çıkık, artroplasti, amputsyon, skolyoz (omurga eğrilikleri), çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, burkulmalar, ezilmeler, kas ve tendon zorlanmaları gibi koruyucu ya da cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait ortopedik hastalıklarda cerrahi tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonelliğini en üst düzeye çıkarmak, normal aktivite seviyesini yeniden kazandırmak için uygulana rehabilitasyon yöntemidir.

Pediyatrik rehabilitasyon; serebral palsili çocukların etkilenen vücut bölgelerinde oluşan spastisite etkisini azaltmak, spastik kasları eğitmek ve çocuğun etkilenen kaslarını verimli kullanabilmesi için kasları güçlendirmek amaçlanmaktadır

Spastisitenin neden olduğu eklem kısıtlılıklarını engellemek için eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe ve pozisyonlama uygulanmaktadır. Ayrıca uygun kaslara güçlendirme egzersizleri uygulanmakta ve ailelerin katılımı ile her hastaya ev programı verilmektedir.

Çocuklarda oluşan gelişim geriliğine uygun gelişim basamaklarını sırasıyla takip edebilmeleri için dönme, emekleme, oturma, ayakta durma ve yürüme egzersizleri yaptırılmaktadır. Bu basamakları izlerken çocuğun bağımsız oturabilmesi ve yürüyebilmesini sağlamak için postür ve denge koordinasyon egzersizleri uygulanmaktadır. Güçsüz ve spastik kasların kuvvetini arttırmak ve çocuğun kas üzerindeki kullanım kabiliyetini arttırmak için elektrostimülasyon gibi fizik tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Duyu bütünleme rehabilitasyonu; başta serebral palsili çocuklar olmak üzere birçok çocukluk hastalığında kullanılabilen bir yöntemdir. Terapide çocuğun vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanarak, çocuğun dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olmaları kolaylaştırılmaktadır.

Duyusal bütünleme metodu kişinin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal uyaranları organize eden ve vücudunu çevresiyle uyumlu kullanmayı mümkün kılan bir metottur. Bu metotta çocuğun ihtiyacı olan duyusal nöromuskuler, kognitif ve sosyal uyaranlar oyun ortamı ile sağlanmaya çalışılır. Böylece çocuğun bilişsel kapasitesi ve farkındalık seviyesi arttırılarak çocuğun kendi potansiyelinin en üst noktası hedeflenir. Farkındalığı arttırmak, gelen uyaranların düzenlenip uygun bir şekilde işlenmesini ve uygun cevabın açığa çıkmasını sağlamak için taktik sistem (dokunma), vestibüler sistem (denge) ve propriyoseptif sistem (derin duyu) dediğimiz sistemler kullanılmaktadır.

Robotik yürüme rehabilitasyonu; yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş serebral palsili ve diğer hasta gruplarında yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı veya yürümesini düzeltmeyi hedefleyen sistemdir. Hiçbir insan desteği olmadan sadece cihaz yardımıyla yürüyen çocuklarda kendi kendine yürüyebiliyor hissi uyandığı için psikolojik olarak da destek sağlanırken, aynı zamanda kendini aynada yürürken görmesi de güven kazanmasına yardımcı olunmaktadır.

Dil ve konuşma terapisi; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış sağlık mensupları tarafından bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonudur.

Hastanemizde Ağustos 2016 yılı itibariyle dil ve konuşma terapisi hizmeti verilmektedir. Yatarak tedavi alan hastalarımızın büyük çoğunluğunda nörojenik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğu (felç sonrası oluşan afazi, dizartri, apraksi) bulunmakta ve bu hastalarımıza haftada ayaktan hastalarımıza verilmektedir.

Tıbbi çamur tedavisi (peloidoterapi); Dejeneratif eklem hastalıkları/osteoartrit, fibromyalji, kronik bel ağrısı, dorsopatiler/intervertebral disk bozuklukları, romatoid Artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıkların kronik sekelleri, post-travmatik iyileşme sürecinde gibi hastalıkların tedavisinde, tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan bir tedavi yöntemidir.

Obezite rehablitasyonu; hastanın kilo vermesinin yanı sıra kas iskelet sisteminin korunması ve obezitenin yol açabileceği eklem hastalıklarının önüne geçmek amacıyla hizmet vermektedir. Hasta tedavi planı ise uzman spor hekimleri tarafından oluşturulmaktadır.

Lenf ödem tedavisi: Lenfatik sıvının hücreler arası dokuda birikerek çoğunlukla kollarda veya bacaklarda, bazen gözde de şişkinlik yapması olarak tanımlanan lenfödemin tedavisinde hastanemizde bandajlama, pnömatik kompresyon cihazı ve manuel lenf drenajı (lenf ödem masajı) ve kinezyolojik bantlama tedavisi uygulanmaktadır

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yol Tarifi (Harita)