Randevual.com Gizlilik Politikası


Bu gizlilik politikası Randevual.com üzerinde bulunan kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve korunduğu ile ilgili açıklamalar içermektedir.

Kullanıcı Kişisel Bilgileri

Randevual.com servislerinden yararlanabilmek için kullanıcının çeşitli formları doldurmak suretiyle üye kaydı açması gerekmektedir. Kişisel bilgiler isim, soyad, telefon numarası, adres, doğum tarihi gibi kişiye ait bilgileri içermektedir. Ayrıca kişiye ait randevu ve muayene detayları da kişisel bilgi kapsamına girer.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Üye kaydı sırasında toplanan bilgiler Randevual.com’un üyelerine mevcut ve yeni servisleri sunabilmek için kullanılmaktadır. Sizden aldığımız bilgiler kullanıcı kimliği gizli tutulacak şekilde çeşitli istatistiksel çalışmalar ve pazar araştırmaları için kullanılabilir. Kimliğinizi ifşa edecek herhangi bir bilgi (İsim, soyad, telefon, e-posta, adres) sizin özel izniniz olmadan hiçbir şekilde başka kuruluşlara verilmez, kiralanmaz ve satılmaz. Bilgilerinizi paylaşmamız esas olduğu için size yönelik yapılacak herhangi bir duyuru, pazarlama veya reklam çalışması Randevual.com üzerinden yapılır. Bu tür duyuru ve kampanyalar ile ilgili mesajları almak istemiyorsanız bize e-posta aracılığı ile bunu bildirebilirsiniz.

Randevu, muayene bilgilerinize ise sadece ilgili doktorunuz ulaşabilir. Bu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü partilerle paylaşılmaz.

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak, Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında kişisel bilgilerinizi ilgili makamlarla paylaşabiliriz.

Bilgi Güvenliği

Randevual.com, sistem dahilindeki bilgileri özel ve gizli tutmak, yetkisiz kullanıma veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Şifreniz gibi önemli bilgiler kriptolu (kodlanmış) şekilde veri tabanımızda tutulur. Ancak, üçüncü partiler yasal olmayan yollarla kullanıcı ve Randevual.com arasındaki iletişime dahil olabilmekte ve toplayabilecekleri kişisel bilgileri suistimal edebilmektedir. Bu yüzden, Randevual.com olarak gizliliğinizi korumak için gerekli özeni taahhüt edip elimizden geleni yapsak da kişisel bilgilerinizin her durumda gizli kalacağı garantisi veremeyiz.

Randevual.com site dahilinde başka sitelere link verebilir. Randevual.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamalarına yönelik bir sorumluluk taşımamaktadır.
"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez"